Tự học kế toán Excel

  File Thu chi đổi số Excel (không dùng công cụ)

  File Thu chi đổi số Excel (không dùng công cụ)

  Nếu bạn thường xuyên sử dụng Excel để tính toán chi tiêu hay lập bảng lương hay những việc liên quan đến tiền tệ thì việc đổi số thành chữ tự động sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi phải thực hiện trên nhiều file excel và tránh sai sót nếu sử dụng bằng tay. Sau đây Kế toán Bách Khoa sẽ chia sẻ cho bạn 3 cách để đổi số thành chữ, phục phục cho công việc của mình. Cách 1: Bạn … Đọc Thêm

  Mẫu biểu thực hành (QĐ 48)

  no_thumb

  Hướng dẫn các bước thực hành 1. Nhập thông tin công ty 2. Nhập ngày 01/01/năm phát sinh (ngày mở sổ) 3. Nhập số dư đầu kỳ (tài khoản chi tiết) 4. Kết chuyển lãi/lỗ năm trước sang năm nay (4212 sang 4211) 5. Hạch toán Chi phí thuế môn bài phải nộp năm (Nợ 6422/Có TK 3338) 6. Định khoản các nghiệp vụ khác phát sinh trong kỳ 7. Các bút toán cuối kỳ: Lương, Phân bổ, Khấu hao - … Đọc Thêm