TCT thông báo kế hoạch tạm dừng HT Khai thuế qua mạng, Nộp thuế ĐT, Hoá đơn ĐT có mã xác thực

Ngày 25/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 3345/TB-TCT về Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử có mã xác thực.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

Stt

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1

Hệ thống Kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động:
Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;
Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

2

Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động:
Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;
Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

3

Hệ thống Hoá đơn điện tử có mã xác thực Tạm dừng hoạt động:
Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;
Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và Hoá đơn điện tử có mã xác thực./.

(Nguồn: gdt.gov.vn)


Tin Liên Quan