Thuế Thu nhập doanh nghiệp

    Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

    Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

          Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp là bao nhiêu. Vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 có gì thay đổi so với năm 2015? Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.       Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1, 2 … Đọc Thêm