Tài liệu về Thuế

  CV 2145 – Thuế GTGT của hàng biếu tặng, khuyến mãi

  CV 2145 – Thuế GTGT của hàng biếu tặng, khuyến mãi

  Xem và tải file tại đây Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: "3.Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời diểm phát sinh các hoạt động này." Theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, … Đọc Thêm

  HD Cá nhân lập Tờ Khai Quyết toán 09/KK-TNCN trên HTKK 3.3.7

  no_thumb

    CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HTKK 3.3.7 Cơ quan thuế chỉ nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2015 khi tờ khai có Mã vạch. Vào trang web http://www.gdt.gov.vn để cài đặt phần mềm HTKK 3.3.7 Chọn “setup.exe”, hệ thống sẽ tự động cài đặt trên máy trạm và xuất hiện biểu tượng HTKK 3.3.7  trên màn hình Desktop. (Lưu ý sau khi cài đặt xong phải khởi động lại máy tính). ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG … Đọc Thêm

  Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  no_thumb

  Thông tư số 219/2013/TT- BTC  ngày 31   tháng   12 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) Điều 14.   Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất. Các trường hợp tổn thất … Đọc Thêm

  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

        Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp là bao nhiêu. Vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 có gì thay đổi so với năm 2015? Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.       Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1, 2 … Đọc Thêm