Phần mềm kế toán

  CV 2145 – Thuế GTGT của hàng biếu tặng, khuyến mãi

  CV 2145 – Thuế GTGT của hàng biếu tặng, khuyến mãi

  Xem và tải file tại đây Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: "3.Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời diểm phát sinh các hoạt động này." Theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, … Đọc Thêm

  HD Cá nhân lập Tờ Khai Quyết toán 09/KK-TNCN trên HTKK 3.3.7

  no_thumb

    CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HTKK 3.3.7 Cơ quan thuế chỉ nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2015 khi tờ khai có Mã vạch. Vào trang web http://www.gdt.gov.vn để cài đặt phần mềm HTKK 3.3.7 Chọn “setup.exe”, hệ thống sẽ tự động cài đặt trên máy trạm và xuất hiện biểu tượng HTKK 3.3.7  trên màn hình Desktop. (Lưu ý sau khi cài đặt xong phải khởi động lại máy tính). ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG … Đọc Thêm

  12.HD MISA 2015 – Khai báo Tài sản cố định đầu kỳ

  no_thumb

  Cho phép khai báo các TSCĐ đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và tính khấu hao trên phần mềm. Xem phim hướng dẫn  Cách thao tác •Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Khai báo tài sản đầu kỳ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Khai báo tài sản đầu kỳ): •Nhập các thông tin chi tiết cho tài sản cố định năm trước như: Mã tài … Đọc Thêm

  11.HD MISA 2015 – Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ

  no_thumb

  Cho phép khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và phân bổ trên phần mềm Xem phim hướng dẫn Cách thao tác •Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Khai báo CCDC đầu kỳ tại phần thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC đầu kỳ): •Nhập các thông tin chi tiết cho CCDC năm trước như: Mã CCDC, Tên CCDC, Loại, Số … Đọc Thêm

  10.HD MISA 2015 – Khai báo Tài khoản Ngân hàng

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin về từng tài khoản tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp. Xem phim hướng dẫn    Cách thao tác •Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Khai báo các thông tin về tài khoản ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo. •Sau khi khai báo … Đọc Thêm

  9.HD MISA 2015 – Khai báo Danh mục Vật tư, hàng hóa

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin về từng vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Xem phim hướng dẫn Cách thao tác Khai báo vật tư, hàng hoá thông thường •Tại màn hình danh sách vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Khai báo các thông tin chi tiết về vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc … Đọc Thêm

  8.HD MISA 2015 – Khai báo Kho vật tư, hàng hóa

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin về từng kho quản lý vật tư, hàng hoá, dịch vụ. Xem phim hướng dẫn  Cách thao tác •Tại màn hình danh sách kho, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Khai báo các thông tin về kho => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo. •Sau khi khai báo xong, nhấn Cất. 1. Để sửa lại thông tin một kho, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công … Đọc Thêm

  7.HD MISA 2015 – Khai báo Đối tượng – Khai báo Nhân viên

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin về từng nhân viên trong doanh nghiệp. Xem phim hướng dẫn  Cách thao tác •Tại màn hình danh sách nhân viên, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Khai báo các thông tin về nhân viên => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo. •Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.     1. Trường hợp nhân viên khai báo vai trò là khách hàng/nhà cung … Đọc Thêm

  6.HD MISA 2015 – Khai báo Đối tượng – Danh mục Nhà cung cấp

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin liên quan đến nhà cung cấp như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của nhà cung cấp (nếu có)... Xem phim hướng dẫn  Cách thao tác •Tại màn hình danh sách nhà cung cấp, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Lựa chọn nhà cung cấp cần khai báo Tổ chức hay Cá nhân. •Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi … Đọc Thêm

  5.HD MISA 2015 – Khai báo Đối tượng – Danh mục Khách hàng

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin liên quan đến khách hàng như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của khách hàng (nếu có)... Xem phim hướng dẫn  Cách thao tác •Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Lựa chọn đối tượng cần khai báo là khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân. •Trên tab Thông tin chung, khai báo các … Đọc Thêm

  4.HD MISA 2015 – Khai báo Cơ cấu tổ chức (Danh mục Phòng ban)

  no_thumb

  Cho phép khai báo thông tin về một chi nhánh/phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp. Xem phim hướng dẫn Cách thao tác Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có một cơ cấu với cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty => cơ cấu này sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi kế toán thực hiện tạo một dữ liệu kế toán mới và nó tương … Đọc Thêm

  3.HD MISA 2015 – Khai báo Danh mục Tài khoản

  no_thumb

  Cho phép khai báo một tài khoản mới trên danh sách hệ thống tài khoản. Xem phim hướng dẫn Cách thao tác •Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ: •Khai báo thông tin về tài khoản cần khai báo tại phần Thông tin chung => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo. •Với các tài khoản có liên quan đến ngoại tệ (1112, … Đọc Thêm

  Trang 1 of 212