Nguyên lý KT

Nguyên lý kế toán cho người mới vào nghề

Môn nguyên lý Kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

Nguyên lý kế toán cũng là một trong những môn học cơ sở khối ngành kinh tế, cụ thể là môn căn bản đầu tiên một sinh viên kế toán phải học tập và nghiên cứu, một sinh viên quản trị kinh doanh phải nắm bắt được phục vụ cho quá trình quản lý sau này… Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như làm việc thực tế trong các doanh nghiệp.

 

Tin Liên Quan