Kế toán xuất nhập khẩu

Thực hành kế toán tổng hợp
xuất nhập khẩu trên Excel

Việt Nam đang không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để theo kịp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới. Những bứt phá trong hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những thành quả lớn nhất mà nền kinh tế Việt Nam đạt được trong những năm gần đây. Đó là nhờ vào sự năng động, nỗ lực tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Hoạt động xuất nhập khẩu thực chất cũng là hoạt động thương mại mua bán hàng hoá, sản phẩm, chỉ có điều không gian trao đổi mua bán lại thuộc về phạm vi quốc tế.Vì vậy, bộ phận kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu càng phải làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, có trách nhiệm hơn để thực hiện nhiệm vụ, vai trò quan trọng của mình trong doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Hiểu được tầm quan trọng của kế toán xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, trung tâm đào tạo kế toán lamketoan.edu.vn đã xây dựng khoá học thực hành kế toán tổng hợp thực tế xuất nhập khẩu nhằm trang bị hoặc bồi dưỡng kinh nghiệm làm kế toán xuất nhập khẩu cho những kế toán viên đã làm, đang làm hoặc có ý định làm công việc này trong doanh nghiệp.

1. Đối tượng tham dự

 • Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp thương mại xuất nhâp khẩu
 • Những người muốn tìm hiểu về kế toán xuất nhập khẩu
 • Sinh viên mới ra trường muốn tìm việc tại Công ty xuất nhập khẩu

2. Nội dung khoá học:

 • Giới thiệu thông tin công ty xuất nhập khẩu. Giúp học viên tìm hiểu về những nguyên tắc hạch toán kế toán trong đơn vị
 • Hướng dẫn thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Nhập số liệu trên hóa đơn, chứng từ của công ty XNK vào phần mềm kế toán
 • Đọc và hiểu tờ khai hải quan
 • Hướng dẫn về các loại thuế mà hàng hoá XNK thường gặp
 • Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT của hàng nhập khẩu
 • Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất nhập khẩu
 • Các vấn đề đặc thù của doanh nghiệp xuất nhập khẩu: thanh toán trong quan hệ ngoại thương, tỷ giá hối đoái, tỷ giá hàng nhập – hàng xuất, giá vốn hàng nhập – hàng xuất ….

     3. Kết quả đạt được sau khoá học:

 • Nắm được quy trình xuất nhập khẩu hàng hoá để có thể theo dõi và quản lý hàng hoá cả về số lượng và giá trị.
 • Thành thạo việc lập báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán vào cuối niên độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Có thể giải trình số liệu trên báo cáo tài chính với cơ quan thuế.
 • Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về hoạt động ngoại thương
 • Hiểu và có kỹ năng tốt về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Hiểu được mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng được những thông tin về hoạt động ngoại thương trong kế toán, trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Hiểu rõ các thủ tục về XNK hàng hoá, dịch vụ, các thủ tục kê khai hải quan, các phương thức thanh toán XNK
 • Hiểu rõ việc đánh giá xử lý các bút toán chênh lệch tỉ giá trong các giao dịch phát sinh và cuối năm tài chính
 • Hiễu rõ việc lập báo cáo tài chính cuối năm tại công ty XNK
 • Hiễu rõ việc lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp vào cuối năm

4. Tài liệu học:

 • Là giáo trình do Trung tâm biên soạn với đội ngũ biên tập chuyên nghiệp. Giáo trình là các hoá đơn, chứng từ sống của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Giáo trình riêng: học viên có thể học trực tiếp trên hoá đơn, chứng từ của công ty mà học viên đang làm việc.

5. Quyền lợi sau khoá học của học viên:

– Được giải đáp mọi vướng mắc trong quá trình làm việc thực tế.

Tin Liên Quan