Kế toán thuế

Kế toán thuế

* Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán
-Thủ tục đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn.
– Lập hóa đơn GTGT bán hàng thông thường và trong trường hợp đặc biệt như: khuyến mại, giảm giá, chiết khấu thương mại…
– Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn hay cháy, mất, hỏng…
– Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán.

* Thuế môn bài:
-Tính thuế môn bài
– Lập tờ khai thuế môn bài
– Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

* Thuế giá trị gia tăng:
-Xác định các hóa đơn được khấu trừ hay không được khấu trừ theo điều kiện của Luật thuế GTGT.
-Lập và kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
-Lập và kê khai bổ sung thuế GTGT khi gặp phải sai sót.

* Thuế thu nhập cá nhân:
– Kiểm tra, lập và đăng ký mã số thuế TNCN qua mạng.
– Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc, cam kết thu nhập, khấu trừ thuế.
-Tính thuế thu nhập cá nhân
-Lập, kê khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK theo tháng, theo quý và gửi qua mạng.
– Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng năm

* Thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Xác định chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN.
– Lập tờ khai thuế TNDN cuối năm.

* Các loại thuế khác : thuế nhập xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

Tin Liên Quan