File Thu chi đổi số Excel (không dùng công cụ)


VnTools la mot cong cu ho tro tieng Viet, dang MS Excel add-in. Bao gom mot vai tien ich va ham, ho tro 3 bang ma thong dung la VNI, TCVN3 va UNICODE tren Excel (xem them trong phan tro giup)…

De vnTools hoat dong, may tinh cua ban nen co : Windows XP va MS Excel XP tro len.

Sau khi cai dat, neu Excel chua nhan duoc Add-ins vnTools, thi ban can “add” vao Excel, Cach thuc nhu sau:

1/ Khoi dong Excel 2007.
2/ Nhan len Office button – Excel Options – Add-ins
2/ Tu hop: Manage – Excel Add-ins, nhap len nut Go
3/ O hop thoai Add-ins, nhan nut Browse. Duyet tim den thu muc chua add-in ma ban vua cai vao may tinh. Chon tap tin Ufunctions.xlam, sau do nhan nut OK.
3/ Chac chan rang tren hop thoai Add-ins cua Excel, da co xuat hien NTD’s Tools va dau kiem (checkbox) lua chon.
4/ Nhan nut OK. Bay gio add-in da duoc cai dat.

Neu ban nang cap tu phien ban cu, thi truoc khi cai dat, ban nen :
1/ Thao go Add-in vnTools cu ra khoi Excel
2/ Go bo (uninstall) vnTools.

De go bo (uninstall) vnTools, ban thuc hien nhu sau:
Start menu > Control Panel > Add or Remove Programs va chon remove vnTools.

Bạn có thể tải Công cụ VnTools cho Office 2007 tại đây


Tin Liên Quan