NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Chứng chỉ ngoại ngữ , tin học

By : 338 Views11/03/2021
Chứng chỉ ngoại ngữ , tin học

Chứng chỉ ngoại ngữ , tin học

Địa chỉ cấp chứng chỉ tiếng anh, tin học cũ và mới? Chứng chỉ tiếng anh ABC, tin học tt03, … Đọc thêm » “Chứng chỉ ngoại ngữ , tin học”

Địa chỉ cấp chứng chỉ tiếng anh, tin học cũ và mới? Chứng chỉ tiếng anh ABC, tin học tt03, chứng chỉ ABC (chứng chỉ tin học công nghệ thông tin cơ bản) là điều kiện để xét tuyển, bổ nhiệm, nâng ngạch đối với viên chức, công chức. Các bạn liên hệ số 0904.510.490 để tìm hiểu về thông tin các chứng chỉ. CHỨNG...

Xem thêm