KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Kế toán Xây dựng

By : 663 Views08/03/2016

Kế toán Xây dựng

1. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì? Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là … Đọc thêm » “Kế toán Xây dựng”

1. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì? Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là kế toán trong doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng. Doanh nghiệp này có các hoạt động đầu tư xây dựng xây lắp các công trình hoặc hạng mục công trình. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản mang nét đặc trưng riêng biệt khác với...

Xem thêm