KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

By : 474 Views14/05/2018
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

Kế toán bán hàng * Hóa đơn, chứng từ – Cập nhật và theo dõi sự giao nhận các hoá … Đọc thêm » “KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI”

Kế toán bán hàng* Hóa đơn, chứng từ – Cập nhật và theo dõi sự giao nhận các hoá đơn bán hàng – Lập hóa đơn GTGT bán hàng thông thường – Lập hóa đơn GTGT bán hàng trong trường hợp đặc biệt như: khuyến mại, giảm giá, chiết khấu thương mại… – Lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ. * Báo...

Xem thêm