KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán thuế

By : 565 Views21/04/2018
Kế toán thuế

Kế toán thuế

Kế toán thuế * Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán -Thủ … Đọc thêm » “Kế toán thuế”

Kế toán thuế * Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán -Thủ tục đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn. – Lập hóa đơn GTGT bán hàng thông thường và trong trường hợp đặc biệt như: khuyến mại, giảm giá, chiết khấu thương mại… – Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn...

Xem thêm