Kế toán t. mại - dịch vụ

KT THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ

By : 616 Views21/04/2018

KT THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ

Các khái niệm cần biết và nhiệm vụ của kế toán dịch vụ. Kế toán là gì? Kế toán là … Đọc thêm » “KT THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ”

Các khái niệm cần biết và nhiệm vụ của kế toán dịch vụ. Kế toán là gì? Kế toán là người thực hiện quá trình xác nhận, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế, tài chính để hỗ trợ cho người ra quyết định đúng đắn nhất. Kinh doanh dịch vụ là gì? Đây là hình thức kinh doanh mang đặc thù riêng của...

Xem thêm