Kế toán tổng hợp

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại kế toán Bách Khoa trang bị cấp tốc cho bạn kỹ năng làm việc như một kế toán tổng hợp thực thụ với tương đương 4 năm kinh nghiệm và có thể đi làm ngay. Điều đặc biệt trong suốt khoá học kế toán tổng hợp thực hành là do các kế toán trưởng nhiều thâm niên thực tế trực tiếp hướng dẫn nhằm giúp các bạn kế toán viên, thậm chí sinh viên chưa có kinh nghiệm có thể tự tin từng bước lấy lại căn bản thông qua thực hành những nghiệp vụ phát sinh hàng ngày giống như đang đi làm.

Tin Liên Quan